Objeliśmy ofertą kwalifikowany materiał siewny zbóż.